εμφυτεύματα έναντι γεφυρών

Εμφυτεύματα ή γέφυρες για τα χαμένα δότια;

Όταν χάνουμε κάποιο από τα δόντια μας, οι οδοντίατροι έχουν δύο επιλογές για να καλύψουν το κενό που δημιουργείται. Τα οδοντικά εμφυτεύματα, και τις γέφυρες. Ενώ και οι δύο επιλογές στην πράξη προσφέρουν ένα τεχνητό δόντι, ικανό να αποκαταστήσει τη μασητική λειτουργία της περιοχής, παρουσιάζουν όμως αρκετές διαφορές, με κύριες τη διάρκεια ζωής, την αντοχή και το κόστος!

Τα εμφυτεύματα λοιπόν πλεονεκτούν και στην αντοχή, άλλα και την αισθητική έναντι των γεφυρών. Καταρχάς, διατηρούν τον όγκο του οστού της γνάθου καθώς στηρίζονται σε αυτό, σε αντίθεση με τις γέφυρες, κάτω από τις οποίες με την πάροδο του χρόνου το οστό απορροφάται. Το μεγαλύτερο τους όμως πλεονέκτημα είναι ότι δεν επηρεάζουν τα φυσικά δόντια, καθώς δεν τροχίζονται όπως γίνεται με τις γέφυρες.

Από την άλλη, το κόστος και η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας θεραπείας με εμφυτεύματα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις γέφυρες, οι οποίες μπορεί να ολοκληρωθούν και σε 2-3 εβδομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι τα εμφυτεύματα αντέχουν πολύ περισσότερα χρόνια σε σχέση με τις γέφυρες και ότι οι γέφυρες θα χρειαστεί να αντικατασταθούν σε 7-10 έτη, μακροπρόθεσμα η διαφορά τους κόστους τους είναι αμελητέα. Για την επιλογή λοιπόν της κατάλληλης θεραπείας, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι παράγοντες αισθητικό αποτέλεσμα, χρονική διάρκεια και κόστος, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του καθενός. Για παράδειγμα εάν η αποκατάσταση των δοντιών πρέπει να γίνει άμεσα λόγω ενός event, τότε οι γέφυρες είναι η θεραπεία επιλογής. Αντίθετα, εάν κάποιος αναζητά την καλύτερη δυνατή λύση μετά τα φυσικά δόντια, τότε τα εμφυτεύματα μπορούν να προσφέρουν υψηλή αισθητική και μόνιμο αποτέλεσμα.


Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners. Old Paper by ThunderThemes.net